O nakladnikuZavičajna naklada “Žakan Juri” utemeljena je u Puli 11. veljače 1994. godine i bila je, sa stajališta kvalitete i ozbiljnosti izdavačkih projekata, zasigurno jedna od vodećih nakladničkih kuća u Istri i Hrvatskoj. Već samim nazivom tvrtke istaknute su dvije temeljne odrednice njezina djelovanja: Istra kao vječna i neiscrpna tema znanstvenih i umjetničkih ostvarenja te profinjeni odnos prema knjizi na tragu duge i osebujne nakladničke tradicije koja u Istri, zahvaljujući nadasve prvom hrvatskom nakladniku Jurju, žaknu iz Roča, priređivaču najstarije i zasigurno jedne od najljepših knjiga hrvatskoga prvotiska, glagoljskom “Ročkom misalu” iz 1483. godine, seže gotovo do Gutenbergova vremena.


Najreprezentativnija edicija ZN “Žakan Juri” bila je “Povijest Istre”, projekt najviše znanstvene i kulturološke razine i encikopedijskih domašaja. U ovoj su kolani do konca lipnja 2016. godine objavljena pet opsežna sveska: “Antička svjedočanstva o Istri” dr. Mate Križmana, “Istra: Doba Venecije” dr. Miroslava Bertoše, “Povijest Pule u svjetlu municipalnih ustanova do 1918. godine” dr. Bernarda Benussija, “Gospodarstvo antičke Istre” dr. Roberta Matijašića i “Gradine Istre” dr. Klare Buršić-Matijašić. Projektom je bilo predviđeno objavljivanje dvadesetak svezaka najvrijednijih znanstvenih ostvarenja posvećenih Istri, iz pera hrvatskih, talijanskih, slovenskih, austrijskih, njemačkih i autora iz drugih kulturnih sredina koji su se temeljitije bavili Istrom. Taj zamašni projekt ostvaren je djelomično, ali se unutar kuće već radilo na priređivanju novih naslova, poput Povijesno-urbanističkih aspekata Mletačke istre” prof. Marina Budicina, “Povijesti Pazinske knežije na temelju isprava” dr. Camilla De Franceschija te “Života antičke Istre” dr. Vesne Girardi-Jurkić, čija je urednička i grafička priprema bila dovedena gotovo do faze ulaska knjigā u tisak. Prije gašenja djelatnosti Zavičajna naklada "Žakan Juri" ugovorno je prenijela svoja nakladnička prava na ove naslove i na ediciju "Povijest Istre" na renomiranu pazinsku izdavačku kuću "Josip Turčinović" d.o.o. Od tih je nakladničkih projekata iz tiska već izišla Budicinova knjiga, dok su druge dvije u fazi konačne realizacije.


Zavičajna naklada “Žakan Juri” većinu je svojih izdanja objavljivala na više svjetskih jezika, najčešće u odvojenim edicijama, a katkad i dvojezično u istoj publikaciji. Tako je reprezentativni reprint čuvenog Rovinjskog iluminiranog kodeksa iz 14.-15. stoljeća “Translatio corporis beate Eufemie” bio objavljen trojezično (latinski/hrvatski/talijanski), dok je drugo, prerađeno izdanje istoga srednjovjekovnog spisa tiskano u dvije zasebne edicije na hrvatskom (“Rovinjske legende”) i talijanskom jeziku (“Leggende rovignesi”). “Antička Pula”, jedan od najozbiljnijih kulturoloških vodiča po antičkoj Puli, objavljen je u odvojenim izdanjima na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Jednako je tako publicirana i reprezintativna monografija “Rovinj na starim razglednicama”, dok je monografija “Sretan grad / Novigrad na starim razglednicama”, kao i grafička mapa “Spomenici Istre” bila tiskana dvojezično (hrvatski/talijanski).


Zavičajna naklada “Žakan Juri” njegovala je i lijepu književnost suvremenih autora, te djela koja se bave filološkim, etnološkim, kartografskim i općenito kulturološkim pitanjima. Posebno mjesto u njezinim programima imali vrlo decentni kalendari s temama iz kulturne i umjetničke baštine (antikne vedute i gravure, umjetničko blago, stari zanati, povijest fotografije, povijest sporta) te serije umjetničkih razglednica s motivima iz Istre (Loius-François Cassas, Thomas Allason, August Tischbein, August Selb i mnogi drugi).

Sve knjige u ediciji "Povijest Istre" bogato su opremljene izvornim ilustrativnim prilozima i najsuvremenijom znanstvenom aparaturom, predgovorima i pogovorima, bilješkama, kazalima imena, mjesta i pojmova te opsežnim sažecima na više jezika (engleskom, talijanskom, njemačkom).
Aldo Kliman, književnik, nakladnik s gotovo četrdesetgodišnjim izdavačkim iskustvom, bio je utemeljitelj, vlasnik, direktor i glavni i odgovorni urednik Zavičajne naklade Žakan Juri”. Rođen je u Bitolju, u Makedoniji, 9. studenoga 1950. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Skoplju, gdje 1974. godine diplomira književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta Sveti Kiril i Metodij”. Kao novinar duži je niz godina radio na Makedonskom tradiju i televiziji te u pulskom dnevniku Glas Istre. Bio je član uredništava većeg broja književnih listova i časopisā (podlistak Koordinati” omladinskog tjednika Mlad borec, časopisa Sovremenost” “Disov glasnik), glavni i odgovorni urednik časopisIstra, zavičajne revije Jurina i Franina” i izdavačke kuće Istarska naklada. Godine 1986. utemeljio je Istarsku kniževnu koloniju Grozd. Bio je jedan od suosnivača pulskog nakladnika Libar od grozda” i njegov višegodišnji glavni i odgovorni urednik, te poslovni tajnik Čakavskog sabora i direktor i član Uredničkog vijeća antologijske edicije Istra kroz stoljeća, koju je osmišljavao i uređivao Zvane Črnja.

https://www.aldokliman.com/

https://hr.wikipedia.org/wiki/Aldo_KlimanVecka Kliman, dugogodišnja voditeljica ureda Zavičajne naklade Žakan Juri”.

Rođena 28. veljače 1962. godine u Kačarevu (Vojvodina, Srbija). Osnovno i srednje obrazovanje završila je u rodnome mjestu, te u Pančevu i Beogradu. Diplomirala Razrednu nastavu na Pedagoškom fakultetu u Puli 1986. godine.