Povijest Istre


Miroslav Bertoša: "Istra: Doba Venecije" (XVI.-VIII. stoljeće)

“Istria: l'epoca veneziana (XVI-XVIII sec.)” / “Istria: the Venetian Period (16th-18th Century)”


Jedna od knjiga koja je sredinom osamdesetih godina 20. stoljeća pobudila znatniju pozornost u istarskoj i hrvatskoj znanstvenoj i kulturnoj javnosti bilo je i dvotomno djelo dr. Miroslava Bertoše “Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću”. Sastavljena od niza problemski obrađenih i kronološki poredanih tema istarskih prijelomnih stoljeća, knjiga opisuje ratove, epidemije, gladne godine, demografske oscilacije, migracijska strujanja, promjene etničke strukture, analizira propadanje i uspon gospodarstva, postupno uobličavanje dva kulturna kruga, ukazuje na marginalce i svijet subalterne kulture − prognanike, zlikovce, vještice... svraća pozornost na “mentalne” odrednice istarskoga bića. Sročena na modernoj metodologiji, posebice onoj znamenite francuske “škole Annales” i “novije povijesti”, Bertošina opsežna knjiga − originalno i s puno inovacijskih modela nepoznatih u našoj historiografiji − prati istarske strukture i njihove preobrazbe od konca XV. do konca XVIII. stoljeća. Svoje zaključke autor, s mnogobrojnim plastičnim i živim primjerima, temelji na dugogodišnjem istraživačkom radu u arhivima Venecije, Trsta, Udina, Vatikana, Pazina, Rijeke, Zagreba, Ljubljane, te istarskih župnih arhiva.

Novo je izdanje ove knjige dopunjeno s nekoliko recentnih priloga, temeljito revidirano, opskrbljeno s dvjesto i pedeset slikovnih priloga. Time je obogaćena dramatična freska istarske zbilje što ovu knjigu čini dragocjenom za razumijevanje istarskih zbivanja u 19. i 20. stoljeću.

Autor je drugom izdanju neznatno korigirao naslov − “Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće)”


ISBN 953-6487-00-4

Godina izdanja: 1995.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 780 stranica
Uvez: tvrdi, šivano, ovitak mat plastificiranMiroslav Bertoša (1938.), puljski pučkoškolac i gimnazijalac, doktorand Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (1981.), znanstveni savjetnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU (1986.), član suradnik HAZU (1991.), redovni profesor Filozofskog fakulteta u Puli, generalni kozul Republike Hrvatske u Trstu (1995.-1999.), upravitelj Zavoda za društvene i povijesne znanosti HAZU Rijeka, područna jedinica u Puli (1999.) − gotovo šest desetljeća arhivalno proučava istarsku povijest, posebice onu mletačkoga doba, ali posvetio se i nastojanjima oko modernih metodoloških modela francuske “škole Annales” i “nove povijesti”. Bavio se i demografskom poviješću i kulturnom antroplogijom na temelju spoznaja koje je stekao za boravka u L’École des Hautes études en Sciences sociales u Parizu i talijanskim znanstvenim ustanovama, posebice u venecijanskoj Fondazione Cini. Оbjelodanio je dvadesetak knjiga − od one o antifašističkom pokretu seljaka jugoistočne Istre do mozaičnih priloga historiografsko-publicističkoga žanra.