Povijest Istre


Marino Budicin: "Povijesno-urbanistički aspekti Mletačke Istre"

Prema crtežima iz Državnog arhiva u Veneciji

“Aspetti storico-urbani dell’ Istria veneta. Dai disegni dell’Archivio di Stato di Venezia


Marino Budicin istarski je povjesničar talijanskoga kulturnog kruga novije generacije koji se prihvatio složenog zadatka da prouči i osvijetli jednu posve nepoznatu i krajnje specifičnu kulturno-povijesnu materiju: povijesno-urbane aspekte Mletačke Istre.

Riječ je o polivalentnim kulturološkim temama, utoliko zanimljivijima što je i starija i novija povijesna znanost Istru ponajprije gledala sa stajališta katkad intenzivne i najčešće dramatične događajnice ili pak kao mjesto dugih praznih hodova i društveno-ekonomske bezidejnosti i prepuštenosti vremenu i raznim tuđinskim interesima. Budicinovi radovi zastupljeni u ovoj - i tekstualno i ilustrativno - opsežnoj knjizi, koji su tematski i sadržajno zanimljivi i svaki za sebe ali i kao jedinstvena tematska i monografska cjelina, okrenuti su problematici koja je jako slabo zastupljena ili neznatno obrađena u istarskoj historiografiji, kako hrvatskoj i slovenskoj, tako i talijanskoj, i to usprkos nepobitnoj činjenici da povijesna središta Mletačke Istre zapravo predstavljaju najznačajniji primjer prikaza istarskoga povijesno-urbanog prostora i njegova umjetničko-arhitektonskog krajolika, obilježavajući Istru kao specifičnu mikro-regiju, bilo da je promatramo unutar bivših mletačkih sjevernojadranskih posjeda, bilo da je projiciramo na širi kontekst jadransko-mediteranske civilizacije.

Zaronivši u povijesna vrela i arhive, posebice u prebogati i neiscrpni fundus Državnoga arhiva u Veneciji, Budicin poseže za nepoznatom ili manje poznatom, i vizualno ali i informativno nadasve atraktivnom građom - za crtežima i pisanim dokumentima koji posvjedočuju kontinuitet povijesno-urbanoga razvoja Mletačke Istre u razdoblju od 16. do 18. stoljeća i konačno kompletiranje prostornih i urbano-arhitektonskih struktura istarskih urbanih i poluurbanih središta, s naglaskom na brojna za ono vrijeme uobičajena i standardna, ali nerijetko i vrlo originalna prostorna i urbano-arhitekstonska rješenja javnoinstitucionalnih, stambenih i crkvenih objekata.

Profinjenim stilom modernoga povjesničara i nesumnjivog multidisciplinarnog znalca, nadahnutim znanstvenim jezikom, no koji je istovremeno i u stalnom kontaktu s običnim zainteresiranbim čitateljem, Budicin je ovoj knjizi udahnuo sve ono po čemu prepoznajemo dobre knjige - znanstvenu udubljenost i posvećenost objektu proučavanja, ali i puno ljubavi i predanosti svom kulturološkom i emotivnom zavičaju.

Jedna za dugom redaju se teme, sadržaji i prelijepe ilustracije koje nam otkrivaju onu magičnu Istru o kojoj se nadaleko priča, a koju su kasnija zapuštanja ili neprimjerene urbano-arhitektonske intervencije potisnule u drugi plan ili sasvim zakrile. Budicinova knjiga oživljava nam urbani i poluurbani istarski pejzaž u njegovom punom sjaju i samorazviću, što je danas važno ne samo sa stajališta povijesne znanosti i razumijevanju onodobnih društveno-ekonomskih i kulturoloških uvjeta i okolnosti, već i sa stajališta današnjega, suvremenog poimanja i vrednovanja istarskog prostora u cjelini.


Marino Budicin (1953.) osnovnu i srednju školu završio je u rodnome gradu Rovinju. Povijest i arheologiju diplomirao je 1976. godine na na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1976. radi kao istraživač u Centru za povijesna istraživanja u Rovinju.

Dva su posebna segmenta kojima se dosad bavio u svojim istraživanjima i radovima: mletačko razdoblje u Istri (napose 15.-18. stoljeće), te povijest istarskog poluotoka u doba Habsburške Monarhije, posebno u desetljećima na prijelazu iz 19. u 20. st. Od posebnog je značaja i njegov doprinos povijesnim studijama o gradu Rovinju.

Od 1988. (sv. 19.) urednik je časopisâ „Atti” i „Collana degli Atti” Centra za povijesna istraživanja / Centro di ricerche storiche iz Rovinja. Sudjelovao na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u drugim zemljama, te publicirao stotinjak priloga, rasprava i svezaka o povijesti i o historiografiji Rovinja i Istre.

Objavio je ili uredio sljedeće knjige:

Rovigno d’Istria (monografija), izd. Famia Ruvignisa, Trst, 1997;

Rovinj na starim razglednicama, izd. Zavičajna naklada „Žakan Juri” iz Pule, 1997. (suurednik i autor jednog od uvodnih tekstova).

Aspetti storico-urbani dell’ Istria veneta. Dai disegni dell’Archivio di Stato di Venezia, izd. Centra za povijesna istraživanja u Rovinju u suradnji s Mletačkim državnim arhivom iz Venecije, 1998;

Translatio corporis Beate Eufemie (iluminirani kodeks iz XIV.-XV. st.), izd. Zavičajna naklada „Žakan Juri” iz Pule, 2000. (suurednik i autor jednog od uvodnih tekstova).

Indici dei volumi I-XXX degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, izd. Centra za povijesna istraživanja u Rovinju, 2002.

„Arupinum (...ca pasiòn!) 1907-2007”, Savez sportova grada Rovinja / Unione sportiva della Città di Rovigno, Rovinj, 2008

Marino Budicin jedan je od inicijatora za osnivanje rovinjskoga etno-muzeja „Kuća o batani/Casa della Batana” te „Muzeja obitelji Hütterott”.ISBN 978-953-8031-45-8

Nakladnik: Josip „Turčinović” - Pazin

Sunakladnik: ZN „Žakan Juri” - Pula

Godina izdanja: 2019.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 468 stranica
Uvez: tvrdi, talijanski, mat plastificiran