Posebna izdanja


Rovinjske legende / Leggende rovignesi


Knjiga „Rovinjske legende” zbornik je sred njovjekovnih rukopisa uščuvanih u originalnom tzv „Rovinjskom iluminiranom kodeksu iz 14.-15. st.” koji je danas po hranjen u Sveučilišnoj knjižnici u Puli (do tridesetih godina 20. stoljeća čuvao se u rovinjskom kaptolskom arhivu).

Izvorni rukopis izveden je na pegameni gotičkom minuskulom prepoznatljivom prije svega po slovima koja su svojstvena svim podvrstama gotičkoga pisma, pa onda i knjižnoj gotičkoj minuskuli. Pretpostavlja se da je od izvornoga kasnosrednjovjekovnog kodeksa sauvano 20 stranica (10 listova). Njima su kasnije bili pridodani novi listovi. Bilješke ispisane na dodanim stranicama smještaju se u vrijeme od 1640., preko bilježaka kasnog 17. i 18., do sredine 19. stoljeća, što potvrđuju „moderni” rukopisi pojedinih zapisivača.

Kodeks, koji nam je historiografija 19. stoljeća prenijela pod nazivom Translatio corporis Beate Eufemie, bio je iznova uvezan i obnovljen 1640.

„Rovinjske legende” obuhvaćaju nekoliko zanimljivih tekstova iz starokršćanske i srednjovjekovne povijesti, pisanih za potrebe rovinjske crkvene zajednice, jer sadrže živote lokalnih zaštitnika sv. Eufemije i sv. Jurja: Passio Sancte Eufemie virginis et martiris (Mučeništvo svete Eufemije djevice i mučenice); Translatio corporis Beate Eufemie (Prijenos tijela blažene Eufemije); Passio Sancti Georgii martiris (Mučeništvo svetoga Jurja mučenika); Translatio corporis Alme martiris (et) virginis Euphemie ab inclita urbe Veneta Rubinum (Prijenos tijela uzvišene mučenice djevice Eufemije iz slavnoga grada Mletaka u Rovinj) i srednjem vijeku zanimljive živote svetaca: Passio Undecim milia virginum (Mučeništvo Jedanaest tisuća djevica); Passio Sancti Iacobi intercisi (Mučeništvo svetoga Jakoba isječenoga).  ISBN 953-6487-22-5

  Godina izdanja: 2004.
  Format: 12,5 x 20 cm
  Opseg: 92 stranice
  Uvez: talijanski u boji, šivano, mat plastificirano  ISBN 953-6487-39-X

  Godina izdanja: 2004.
  Format: 12,5 x 20 cm
  Opseg: 92 stranice
  Uvez: talijanski u boji, šivano, mat plastificirano


Ljepota stila, osjećaj za dramatično, suptilnost u nijansiranju dijalogâ unutar kojih se isprepliću sugestivno vjersko nadahnuće i zanos, s jedne, i filozofsko propitivanje smisla ovostranog života, s druge strane − to su elementi koji ovom srednjovjekovnom rukopisu daju posebnu draž i privlačnost. I ne samo sa stajališta njegovih kulturno-povijesnih osobitosti i nesumnjive vrijednosti prelijepih iluminacija s nizom inicijala realiziranih u maniri velikih majstora onodobne kaligrafije i minijature, kao i s jednim osebujnim, vjerojatno i najstarijim sačuvanim prikazom grada Rovinja te florealnim i animalnim motivima urešenom uvodnom stranicom s portretom svete Eufemije − već i zbog toga što suptilne filozofsko-teološke i moralne poruke koje donose na svojim stranicama uvijek iznova pred čitatelje postavljaju jednako važna, pa i danas jednako aktualna moralna i civilizacijska pitanja.