Sakralno blago Istre


Marija Obad-Vučina: "Katedrala Uznesenja Marijina u Puli"

Povijesni pregled s prikazom današnjeg građevinskog stanja i vodičem kroz katedralu


Katedrala Uznesenja Marijina u Puli najopsežniji je do sada napisani tekst o pulskoj prvostolnici, popraćen najpotpunijom dokumentacijom fotogrametrijskih i arhitektonskih snimaka. Autorica teksta i arhitektonske obrade Marija Obad-Vučina godinama se bavi sklopom katedrale u Puli u okviru svoga poslijediplomskog i doktorskog programa studija. Njezin rad može se smatrati pionirskim pothvatom, jer je to prva cjelovita studija pulske prvostolnice na hrvatskom jeziku. Podaci o pulskoj Katedrali Uznesenja Marijina na nebo s rekonstrukcijom izvornog izgleda ranokršćanske krstionice i vodičem koji obrazlaže elemente interijera i eksterijera bazilike te prikazuje fragmente katedralnog sklopa sačuvane u Arheološkom muzeju Istre u Puli, nadovezuju se na znanstvenu studiju koja analizira utemeljenje, gradnju i razvoj sakralnog središta Pule kroz povijesna razdoblja. Interdisciplinarne analize ove studije brojnošću prostorno-povijesnih podudarnosti iskazuju da je središte ranokršćanske Pule utemeljeno na lokaciji kapitolijskog, Jupiterova hrama antičkorimskih vremena Pole te da je stolna crkva pulske biskupije naslijedila sakralno središte antičkoga grada, utemeljeno prije dva tisućljeća


ISBN 978-953-6487-46-2 (ZN "ŽJ")

Godina izdanja: 2007.
Format: 15 x 21 cm
Opseg: 156 stranica, 294 ilustracija u boji
Uvez: tvrdi, talijanski, sjajno plastificiranoMarija Obad-Vučina (Zagreb,1947.) osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli, a diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1975. do 1993. bila je savjetnica i voditeljica poslova na revitalizaciji graditeljskog nasljeđa Pule, od 1993. upravni savjetnik Odsjeka za graditeljstvo Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

Dokumentira i obrađuje arheološke nalaze na području povijesne jezgre grada Pule: jugoistočni ugao i opločenje pulskoga antičkog Foruma, antički nalazi rubnih područja Foruma, veliko postolje antičkoga hrama zatečeno ispod razine forumskih hramova Augusta i Rome te Dijane, bazilika na začelju Dijanina hrama, antička kanalizacija i termalni sistem u profilu Kandlerove ulice, građevinsko stanje i starokršćanski mozaici pulske Katedrale; izrađuje studije objekata i ambijenata graditeljske baštine registriranih povijesnih cjelina Općine Pula, s rješenjima revitalizacije: pristupno stepenište Mornaričke crkve u Puli, Crkva Srca Isusova i Marijina u Puli, pulska Vila Idola, Palača Bettica u Vodnjanu; idejna rješenja interpolacija nove izgradnje u okviru devastiranih urbanističkih cjelina; koordinator je na izradi provedbenih planova u dijelu zaštićenih jezgri Općine Pula. Analiziranu problematiku utemeljenja antičke Pule objavljuje u seriji tekstova tiskanih u Glasu Istre.

Izlagala 1998., 1999. i 2000. na Međunarodnim arheološkim savjetovanjima te u časopisu „Histria Antiqua” (br. 5/1999., 7/2001. i 10/2003.) objavila izvorne znanstvene radove. Rad iz 1999. analizira i prikazuje specifičnu funkciju, oganizaciju i proporcije pulskoga antičko-rimskog Foruma i prikazuje položaj Foruma usklađen s mrežom centurijacije agera pulske antičko-rimske agrarne kolonije. Rad iz 2000. matematički i grafički analizira te prikazuje planimetriju predantičke i antičke Pule a rad iz 2001. obrazlaže i prikazuje ishodište (umbilikus) centurijacije agera rimske Coloniae Iuliae Polae na gradskome izvoru pitke vode podno amfiteatra.

U Glasu Istre, 2005. analizira geodetski dokumentiran aktualni arheološki nalaz na ulazu u Kandlerovu ulicu, kao kanonički recinkt pulskoga biskupskog središta čiji samostan i crkva iz 11. st., sagrađeni na trasi primarne antičke prometnice dekumana, dokidaju urbanističku matricu antičko-rimske Pule. U više tekstova inicira revitalizaciju sačuvane izvorne u mramoru klesane antičke kaptaže gradskoga izvora na Karolini podno amfiteatra, predlažući uklanjanje postojeće zgrade, prezentaciju ovala kaptaže promjera 8 metara u prostoru postojećeg parka i oznaku izvora kao ishodišta antičkih prometnica (gradskoga dekumana te dekumana maximusa i karda maximusa agera pulske kolonije) i ishodišta utemeljenja antičkoga grada Pule kao upravnoga središta rimske agrarne kolonije.