Edicije i naslovi publikacija
Godina 2000.: „RUBIGNI IMAGO 2000”

Godina 2001.: „ROVINJ-ROVIGNO: VRHOM KISTA /

                                 A PUNTA DI PENELLO”

Godina 2002.: „ROVINJ-ROVIGNO: PEDESETE,

                                 ŠEZDESETE / ANNI CINQUANTA,

                                 ANNI SESSANTA”

Godina 2003.: „ROVINJ-ROVIGNO: PLAVI CVIJET /

                                 FIORE AZZURO”

Godina 2004.: „ROVINJSKE DAME / SIGNORE

                                 ROVIGNESI”

Godina 2005.: „ROVINJ-ROVIGNO. STARI ZANATI

                                 I UMIJEĆA / ARTI E MESTIERI

                                 TRADIZIONALI”

Godina 2006.: „UMJETNIČKO BLAGO ROVINJA /

                                 TESORI ARTISTICI ROVIGNESI”

Godina 2007.: „ROVINJSKA VESLA I JEDRA /

                                 VELE E REMI ROVIGNESI”

Godina 2008.: „ROVINJSKI KALEIDOSKOP /

                                 CALEIDOSCOPIO ROVIGNESE”

Godina 2009.: „ROVINJ-ROVIGNO. CARERA I

                                 DRUGE NAŠE KONTRADE / CARERA

                                 E LE ALTRE NOSTRE CONTRADE”


Godina 2010.: „BULJANCESTE"

Godina 2014.: PULAPROMET"