Edicije i naslovi publikacija 

Lidija Nikočević:

IZ „ETNOLOŠKOG MRAKA” 

Alka Starac:

„ISTRA OD EPULONA DO DIOKLECIJANA”

 

Slaven Bertoša:

„LEVANTINCI U PULI”

 

Antonio Miculian:

„PROTESTANTIZAM U ISTRI”


 

Ivan Zoričić:

„HRVATSKI U PRAKSI”


Ivan Zoričić:

„TRAGOM JEZIČNIH NEDOUMICA”


Dragi Stefanija-Borislav Pavlovski:

„MALI MAKEDONSKO-HRVATSKI/HRVATSKO-MAKEDONSKI RJEČNIK”


Boris Domagoj Biletić:

„PRISTRANI ČITATELJ I.”

 

Boris Domagoj Biletić:

„PRISTRANI ČITATELJ II.”
 

Zvane Črnja:

„ŽIVOT U ŽRVNJU”


Zvane Črnja:

„BALADE I ROMACE”


Daniel Načinović:

„OBALE, MASLINE I TRGOVI”


 

Robert Matijašić:

„SPOMENICI ISTRE II”


Giovanni Antonio Magini:
„ISTRIA OLIM IAPIDIA”


Giovanni Salmon:
„CARTA GEOGRAFICA DELL’ISTRIA”

Godina 2000.: „RUBIGNI IMAGO 2000”

Godina 2001.: „ROVINJ-ROVIGNO: VRHOM KISTA /

                                 A PUNTA DI PENELLO”

Godina 2002.: „ROVINJ-ROVIGNO: PEDESETE,

                                 ŠEZDESETE / ANNI CINQUANTA,

                                 ANNI SESSANTA”

Godina 2003.: „ROVINJ-ROVIGNO: PLAVI CVIJET /

                                 FIORE AZZURO”

Godina 2004.: „ROVINJSKE DAME / SIGNORE

                                 ROVIGNESI”

Godina 2005.: „ROVINJ-ROVIGNO. STARI ZANATI

                                 I UMIJEĆA / ARTI E MESTIERI

                                 TRADIZIONALI”

Godina 2006.: „UMJETNIČKO BLAGO ROVINJA /

                                 TESORI ARTISTICI ROVIGNESI”

Godina 2007.: „ROVINJSKA VESLA I JEDRA /

                                 VELE E REMI ROVIGNESI”

Godina 2008.: „ROVINJSKI KALEIDOSKOP /

                                 CALEIDOSCOPIO ROVIGNESE”

Godina 2009.: „ROVINJ-ROVIGNO. CARERA I

                                 DRUGE NAŠE KONTRADE / CARERA

                                 E LE ALTRE NOSTRE CONTRADE”


Godina 2010.: „BULJANCESTE"

Godina 2014.: PULAPROMET"