Magistra vitae


Antonio Miculian: "Protestantizam u Istri (XVI.-XVII. stoljeće)"


Ovo Miculianovo djelo plod je njegovih višegodišnjih istraživanja u Državnom arhivu u Veneciji, Nadbiskupskom arhivu u Udinama i Vatikanskom tajnom arhivu. Utemeljeno na dosad nepoznatoj arhivskoj građi, ono predstavlja istinski prinos boljem sagledavanju i razumijevanju problema vezanih uz protestantizam, jednog od najuzbudljivijih ali nedvojbeno i nedovoljno poznatih poglavlja osebujne istarske povijesti. Miculian je svoj rukopis artikulirao u desetak zanimljivih dijelova. On najprije donosi kratak pregled istarskih biskupija, a zatim se sažeto osvrće na povijesne prilike u Istri i Rijeci u doba reformacije, kao i na djelovanje mletačke inkvizicije. Autor se posebno zadržava na problemu širenja protestantizma u istarskim biskupijama (koparskoj, novigradskoj, porečkoj, puljskoj i pićanskoj), držeći se arhivskih vrela, napose dokumenata o procesima vođenim protiv pojedinih istarskih predstavnika toga pokreta. Posebna poglavlja posvećena su književnoj djelatnosti istarskih predstavnika reformatorskoga pokreta u inozemstvu i istragama protiv protestanata na posjedima Tršćanske biskupije. Pritom se uglavnom analizira problem svećeničkoga konkubinata, premda autor tu vrst priležništva ne dovodi ni u kakvu vezu s protestantskim pokretom.

„Protestantski pokret u Istri” djelo je iznimnih znanstvenih i publicističkih kvaliteta i utoliko je vrjednije što je u cijelosti utemeljeno na istraživanju posve nepoznate arhivske građe.


ISBN 953-6487-29-2

Godina izdanja: 2006.
Format: 13 x 20,5 cm
Opseg: 562 stranice
Uvez: broširano, šivano, sjajno plastificirano
Antonio Miculian (1950.-2007.) rođen je u Rovinju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju na talijanskom jeziku. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1975. diplomira Povijest i talijanski jezik s pregledom književnosti. Radio je kao istraživač u Centru za povijesna istraživanja Talijanske Unije u Rovinju. Od 1980. održavao je nastavu povijesti, najprije u Školskom centru za usmjereno obrazovanje s nastavom na talijanskom jeziku, a zatim u Talijanskoj srednjoj školi u Rovinju u kojoj je bio stalno zaposlen od 1994. godine. Bio je suradnik rovinjskoga Centra za povijesna istraživanja i vanjski suradnik Visoke učiteljske škole u Puli, gdje je predavao hrvatsku povijest od doseljenja Hrvata do današnjih dana. Magisterij pod naslovom „Novopronađena arhivska građa za protestantski pokret u Istri tijekom XVI. stoljeća” obranio je 1990. na Filozofskom fakultetu u Zadru na kojem je 2001. obranio i doktorat na temu „Protestantski pokret u Istri u XVI. stoljeću u svjetlu novih arhivističkih istraživanja”.

Temeljno područje njegovoga znanstvenog interesa bila je povijest Istre u 16. i 17. stoljeću, a posebice crkvena povijest, te povijest gospodarskih, etničkih, migracijskih i kolonizacijskih prilika u mletačkome dijelu Istre.