Magistra vitae


Alka Starac: "Istra od Epulona do Dioklecijana"


Ovo iznimno zanimljivo znanstveno ostvarenje Alke Starac obuhvaća razdoblje histarskih ratova i probleme uspostave granice između Cisalpinske Galije i Ilirika. Detaljno su ob rađeni pojedini segmenti rimske provincijalne uprave nad Histrijom, poput zakonodavstva i pravosuđa, građanskog statusa pojedinca i općine, teritorijalne
organizacije i poreznog sustava. Posebna je pozornost posveena povijesnim, pravnim i arheološkim pitanjima romanizacije Histrije i stvaranju rimskih kolonija, municipija i senatorskih veleposjeda.

Autorica obrađuje i administrativne promjene koji ma je Histrija, dotadašnji sastavni dio senatske provincije Ilirik, uključena u italsku Desetu regiju, kao i pravno-ekonomske posljedice što su iz tih promjena nastale. Zadržavajući se posebno na zbivanjima unutar državnog ustrojstva Italije koja su se neminovno odrazila na sta nov ništvo Histrije, Alka Starac bavi se i organizacijom fiskalne administracije u Histriji te iznimno značajnom institucijom carske blagajne, fiska, koja je postupno preuzela kontrolu nad prikupljanjem i raspodjelom svih državnih prihoda.

Bibliografija povijesti Istre, kako na hrvatskom tako ni na drugim jezicima, ne poznaje dosad nijedno opsenije i cjelovitije djelo posvećeno ustrojstvu rimske vlasti u Istri, što ovu knjigu čini utoliko zanimljivijom i izazovnijom suvremenom čitatelju.


ISBN 953-64-87-19-5

Godina izdanja: 2002.
Format: 13 x 20,5 cm
Opseg: 480 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno plastificiranoAlka Starac (Gruborović) (1966.), diplomirala je jednopredmetnu arheologiju godine 1988. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na istom fakultetu obranila magisterij 1991. i doktorat 1996. godine, pod naslovom: „Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji (društveno i pravno uređenje prema literarnoj, natpisnoj i arheološkoj građi). Godine 1987. dobila je Priznanje kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1989. godine stalno je zaposlena od u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Godine 2001. uključena je u popis: „2000 out standing scholars of the 21century”,
In ternational Biographical Centre Cambridge.