Povijest Istre


Klara Buršić- Matijašić: "Gradine Istre"

Povijest prije povijesti

“Castellieri d'Istria, una realtà prima della storia” / “The Hillforts of Istria: History before history” / “Hugelsiedlungen in Istrien: Die Geschichte von der Geschichte”


„Gradine Istre” reprezentativno je znanstveno ostvarenje Klare Buršić-Matijašić, a njegovo pojavljivanje bilo je uzbudljiv i nedvojbeno važan kulturni događaj do kojeg je došlo poslije više od jednog stoljeća od tiskanja znamenite Marchesettijeve knjige „I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia”. Ovim je djelom naša znanstvena i kulturna javnost dobila impozantan registar svih poznatih gradina Istre. One nikad prije i nigdje nisu bile obuhvaćene tako opsežno, u cjelini istarskog poluotoka i s toliko podataka o svakoj pojedinačno, ali i o svima zajedno, valoriziranima kroz dugo razdoblje brončanog i željeznog doba, tj. tijekom posljednja dva tisućljeća pr. Krista. K tomu, svaka je gradina pojedinačno ucrtana na topografske mape, te se napokon mogu proučavati i s obzirom na njihov zemljopisni položaj i morfologiju.

Prikazujući osobitost gustoće rasprostranjenosti istarskih gradina, njihovu raznolikost u načinu topografskog rasporeda, u grupiranju u mikroregijama, podjelu po veličini i njezinu moguću hijerarhijsku ulogu, autorica ukazuje na problematiku povezanu s gospodarstvom preživljavanja, putevima komunikacije, strategijskom kontrolom teritorija, te na demografske i društveno-političke probleme. U svim tim vidovima informativni se potencijal koje istarske gradine nude čini doista neizmjernim, premda ipak još uvijek sasvim virtualnim. Temeljne su nepoznanice, naime, bile i ostale one koje se tiču trajanja naseljavanja pojedinih nalazišta i njihove promjene u vremenu i prostoru. Neophodan ključ čitanja za sve navedeno jest kronologija, koja se, međutim, ne mora temeljiti isključivo na iskapanju. Stoga je zanimljivo da među originalnim metodama primijenjenim u ovom radu autorica ističe i metodu nedestruktivnog istraživanja, u nas slabo poznatu, iako je na Zapadu često zastupljena. Klara Buršić-Matijašić svoj je istraživački postupak obogatila i izvornim antropološkim pristupom, nastojeći arheološko nalazište shvatiti u njegovu prirodnom ambijentu, sagledati ljude koji su ga izgradili i u njemu stanovali, prilagodivši sve oko sebe svojim potrebama.

„Gradine Istre” moderno je koncipirano djelo i sugestivno nam govori o pojavi i trajanju osebujnog fenomena istarskih gradina, i to u novom i kompleksnom, ali i znatno jasnijem svjetlu.


ISBN 978-953-6487-38-7

Godina izdanja: 2007.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 808 stranica
Uvez: tvrdi, platno, ovitak mat plastificiran


Klara Buršić-Marijašić (1959.), profesorica arheologije i talijanskog jezika i književnosti. Školovala se u rodnoj Puli i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1981. diplomirala. Iste godine zaposlila se u Arheološkom muzeju Istre u Puli gdje je radila do 2001. Uz osnovnu muzejsku djelatnost sudjelovala je kao autor ili koautor u više izložbenih projekata. Uz topografsko terensko istraživanje Istre radila je na sustavnim i zaštitnim istraživanjima kako u Istri tako i u Hrvatskoj. Magistrirala je 1997., a doktorirala 2001. na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1994./1995. predaje prapovijesnu grupu predmeta na Filozofskom fakultetu u Puli (danas Odsjek za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), a od 1998./1999. nastavu održava i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Znanstveno-istraživačkim radom vezana je za različite vidove arheološko-povijesne tematike Istre i okolnog prostora u razdoblju prapovijesti. Koautorica je knjige „Antička Pula” (1996.) i autorica monografije „Gradina  Monkodonja” (1998.).