Posebna izdanja


Robert Matijašić / Klara Buršić-Matijašić:

"Antička Pula" / "Classical Pula" / "Lʼantica Pola" / "Antikes Pula"


Unatoč kulturno-povijesnom značenju, dobroj očuvanosti i nesvakidašnjoj ljepoti kojoj su se divili Dante, Michelangelo, Palladio i drugi veliki književnici, slikari i arhitekti, na kulturnom tržištu nije bilo niti jedne relevantnije monografije posvećene isključivo antičkim spomenicima Pule i njene okolice.

Ova knjiga već afirmiranog autorskog tandema Roberta Matijašića i Klare Buršić-Matijašić koja se u potpunosti bavi upravo tim spomenicima nema namjeru nadomjestiti postojeće praznine u njihovu monografijskom valoriziranju na razini specijalističkih stručnih analiza, ali držeći se visokih znanstvenih kriterija i odrednica, nudi svojevrstan popularnije koncipiran kolaž najrelevantnijih informacija o građevinama i objektima koji su duboko utkani ne samo u povijesni image Pule, njezine okolice i Istre, već i Hrvatske pa i ovoga dijela Europe uopće.

Monografija „Antička Pula” obuhvaća povijest, umjetnost i arheologiju našega tritisućljetnog grada, od razdoblja osnutka kolonije sredinom I. stoljeća pr. Kr. do starokršćanskog doba i početka ranoga srednjega vijeka. To je doba najvećeg procvata grada koji je imao sve urbane atribute, a od kojega su i do danas uščuvani značajni spomenici. Ono što grad čini takvim jest i način života, tj. gradska uljudba koju su Rimljani uveli u naše krajeve. To Pulu čini tipičnim sredozemnim gradom antičkoga doba.

Prosudba povijesnih podataka, opisi spomenika, kao i podaci o arheološkim istraižvanjima i njihovim rezultatima važnim za poznavanje antičke Pule − to su tri glavne sastavnice ove monografije. Osim toga, autori uzimaju u obzir prapovijesni supstrat, tj. situaciju na ovom području prije rimskog osvajanja i prije nastanka grada, ali isto tako i srednjovjekovno razdoblje, razmatrajući povijesni kontinuitet grada i kontinuitet postojanja spomenika koji su sačuvani do naših dana.

Pula je poznata po Amfiteatru, Augustovom hramu, Slavoluku Sergijevaca, ali postoji još čitav niz spomenika, podataka i povijesnih činjenica koje zaokružuju sliku o antičkom gradu koji je odigrao vrlo važnu ulogu u romanizaciji Istre, osobito njezinog južnog dijela. Iz antičkoga se grada razvijala srednjovjekovna općina mletačkoga doba, te je današnja Pula baštinik svih tih povijesnih slojeva.

Uz obilje najaktualnijih snimaka antičkih spomenika Pule i okolice, knjiga donosi reprodukcije tridesetak gravura i crteža Pule i njezinih spomenika iz razdoblja od XVI. do XIX. stoljeća te niz dokumentarnih fotografija i starih razglednica koje nam kaleidoskopski zanimljivo i uvjerljivo svjedoče o njihovoj čudesnoj opstojnosti tijekom stoljeća i milenija. Knjiga je tiskana na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku i svojevrstan je prilog obilježavanju tritisućite obljetnice grada PuleISBN 953-6487-04-7

Godina izdanja: 1996.
Format: 13,3 x 20,5 cm
Opseg: 240 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno pla stificiranoISBN 953-6487-07-1

Godina izdanja: 1996.
Format: 13,3 x 20,5 cm
Opseg: 240 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno plastificirano
ISBN 953-6487-05-5

Godina izdanja: 1996.
Format: 13,3 x 20,5 cm
Opseg: 240 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno pla stificirano
ISBN 953-6487-06-3

Godina izdanja: 1996.
Format: 13,3 x 20,5 cm
Opseg: 240 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno plastificirano