Povijest Istre


Paulus Merula: „Descriptio Istriæ”, 1605.

Zbirka Centra za povijesna istraživanja /

Centro di ricerche storiche - Rovinj/Rovigno.


U pomanjkanju opsežnije sinteze povijesti Istre i uopće u odsustvu ma kakva relevantnijeg pregleda te povijesti, Zavičajna naklada „Žakan Juri” pokrenula je ovu ediciju s namjerom da se u jednoj jedinstvenoj kolani objave sva fundamentalna djela koja se njome bave, kako ona koja su već doživjela svoja prva izdanja ali ih već odavno nema na kulturnom tržištu, tako i ona koja su objavljena samo fragmentarno po znanstvenim i stručnim časopisima ili pak uopće nisu ugledala svjetlo dana. Štoviše, namjera je nakladnika bila da, radeći na ovoj ediciji, potakne i nova znanstvena istraživanja na tom planu i na taj način posredno omogući da se upotpuni fascinantna i nesvakidašnja dramatična freska istarske povijesti.

U ovoj su seriji prezentirana neka od najrelevantnijih djela istarske historiografije, a sve su knjige opremljene suvremenom znanstvenom aparaturom, predgovorima i pogovorima, bilješkama i komentarima te indeksima i sažetcima na više svjetskih jezika, čineći na taj način jedinstven povijesno-znanstveni korpus kao platformu za potonje sinteze i druga usporedna istraživanja.