Povijest Istre


Camillo de Franceschi: "Povijest Pazinske knežije na temelju isprava"

“Storia documenata della Contea di Pisino” / “Geschichte der Grafschaft Pazin an Hand von Dokumenten” / “The Duchy of Pazin on the Basis of Documents”


„Pazinska udolina, pupak, Istre, toliko je neugodna za jesenskih hladnoća i magli, koliko je i ugodna u zelenoj vedrini ljetnoga doba”. Tim riječima započinje monografija o srednjovjekovnoj i novovjekoj povijesti središnje Istre, one političko-upravne cjeline koja je, za razliku od velikog dijela priobalja, bila pod čvrstom feudalnom stegom raznih gospodara, ali nikada Venecije. To je istovremeno i jedino novije i veće ozbiljno historiografsko djelo o Pazinu, od njegovih početaka do 19. stoljeća, djelo koje obuhvaća i vrlo dragocjene i zanimljive podatke o susjednim naseljima, selima i gradićima, o ljudima i povijesnim zbivanjima, onako kako se nalaze u ispravama. Koliko je sveobuhvatna bila namjera autora da zaokruži cjelinu problema u zemljopisnom i vremenskom pogledu, svjedoče i poglavlja Politička povijest, Uprava, Gospodarstvo i statistika, Utvrda, Uljudba i kultura, Kašteli i gospoštije, Crkvene ustanove. Pored toga, u knjizi je objavljeno 57 isprava na njemačkom, latinskom i talijanskom jeziku, isprava koje obuhvaćaju razdoblje od 1238. do 1636. godine. Dokumentarnost je svakako jedna od glavnih odlika ovoga djela koje se doslovno temelji na izvorima, jer je autor u pripremanju i pisanju teksta svojedobno koristio ogromnu građu iz arhiva na području Istre, u Trstu i Beču.

Djelo je izvorno objavljeno 1964. godine na talijanskom jeziku, a sada se prvi put donosi na hrvatskom u prijevodu dr. Roberta Matijašića i dr. Klara Buršić-Matijašić.

„Povijest Pazinske knežije na temelju isprava” dr. Camilla De Francescjija urednički je i grafički bila priređena u okviru rada Zavičajne naklade „Žakan Juri prije prenošenja nakladničkih prava na ediciju „Povijest Istre” na renomiranu pazinsku izdavačku kuću „Josip Turčinović” d.o.o.


ISBN 953-6487-21-7

Godina izdanja:
Format: 15,5 x 24 cm
Uvez: tvrdi, platno, ovitak mat plastificiran
(U pripremi kod istarskog nakladnika „Josip Turčinović", Pazin.)Camillo De Franceschi bio je sin poznatoga istarskoga povjesničara i sudionika u političkim događajima Istre u drugoj polovici 19. stoljeća, Carla De Franceschija (1809.-1893.), odvjetak karnijskih (furlanskih) doseljenika u središnju Istru, gdje su se smjestili u Gologorici već u 16. stoljeću. I sam povjesničar, Camillo De Franceschi, rođen 1868. godine u Poreču, započeo je curriculum studiorum u njemačkoj gimnaziji u Pazinu, a potom u Trstu. Poslije završenih studija, 1889., i njega je (kao ranije i njegova oca) zahvatila protuaustrijska iredentistička italofilna politika. Bio je uhićen i osuđen na zatvorsku kaznu, pa poslije toga nije mogao naći zaposlenje. Ipak se intervencijom prijatelja i istomišljenika među tršćanskim intelektualcima zapošljava u Gradskoj knjižnici (Biblioteca Civica), odakle 1929. prelazi u pulsku Pokrajinsku knjižnicu (Biblioteca Provinciale), koju je kao ravnatelj vodio do 1944. godine. Poslije Drugoga svjetskog rata preuzeo je i uređivanje časopisa „Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”. Preminuo je u Veneciji 1953. godine.

Camillo De Franceschi ostavio je brojne radove o prošlosti Istre, posebice iz antičkog i srednjovjekovnog razdoblja, među kojima je „Storia documentata della Contea di Pisino” najopsežnije i dalekosežno najvažnije djelo za povijest Istre u srednjem vijeku.