Katalog izdanja


Paul Sheuermeir: „Rovinjski tkalac”, fotografija, 1922.

Ručno kolorirao Aldo Kliman.