Magistra vitae


Slaven Bertoša: "Levantinci u Puli"


Novo i dosad nenapisano poglavlje drevnoga grada Pule kao i Istre uopće. Levantinske migracije prema Puli od 17. do 19. stoljeća − iz udaljenih područja koja su se protezala od Jonskih otoka na zapadu do Rodosa i Cipra na istoku − autor je opisao prema fondu matičnih knjiga Državnog arhiva u Pazinu. Knjiga je dokumentirana i potkrijepljena nazivima mjesta iz kojih se u Pulu doseljivao „levantinski” etnički element; spominju se: Cipar, Grčka, Hania, Kandija, Kefalonija, Kitera, Krf, Moreja, Nikozija, Retimon, Rodos, Suda i Zakint. Neka od tih mjesta pala su u osmanlijske ruke, pa su se mletački grčki podanici, ali i naturalizirani Mlečani, odlučili na bijeg u Istru. Gotovo depopulirana Pula, koja gubitak stanovništva više nije mogla nadoknađivati prirodnim priraštajem, u svoje je urbano tkivo primala i ove emigrante i dobjeglice. Raznoliku skalu starih istarskih, hrvatskih, furlanskih, venetskih, dalmatinskih, zapadnobosanskih i bokeljskih prezimena, više od dva stoljeća ispunjavaju i ona levantinska: Cipriotto, Rechesens, Xenachi, Assendio, Grego, Calucci, Candiotto, Lombardo, Caticora, Malanfa, Filaretto, Mauzzo, Giaffuni, Sozomeno, Agapito, Roditi i Zancariol. Iako su grčke obitelji − jednako one pravih Grka kao i naturaliziranih Mlečana − pridonosile ispunjavanju populacijskih praznina i gospodarskom oživljavanju zamrlih djelatnosti, u posljednja je dva stoljeća taj element postupno nestajao, odselio se ili posve izumro. 


ISBN 953-6487-23-3

Godina izdanja: 2003.
Format: 13 x 20,5 cm
Opseg: 253 stranica
Uvez: broširano, šivano, sjajno plastificiranoSlaven Bertoša (1967.), diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Facoltà di Lettere e Filosofia u Veneciji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad pod naslovom „Gospodarske i društvene prilike u puljskoj komuni od početka do polovice XVII. stoljeća” (1997.) te doktorsku disertaciju pod naslovom „Pula u XVII. i XVIII. stoljeću: društvene, demografske i etničke promjene” (2000.). Temeljno područje njegova znanstvenog interesa odnosi se na istraživanje gospodarskih, društvenih, etničkih, a posebice migracijskih i kolonizacijskih prilika u Istri (poglavito u njezinome mletačkom dijelu) od konca 16. do početka 19. stoljeća. Od 2002. obnaša dužnost pročelnika Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Puli.