Povijest Istre


Bernardo Benussi:

"Povijest Pule u svjetlu municipalnih ustanova do 1918. godine"

“Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1918” / “Pula und seine Städtischen Einrichtungen bis zum Jahre 1918”.


Unatoč tritisućljetnoj opstojnosti, Pula je grad koji još nema temeljita monografijskog prikaza svoje prošlosti. Mnogobrojne fotomonografije objelodanjene u posljednjim deseteljećima nisu mogle zamijeniti povijesnu sintezu. U takvim se uvjetima nakladnik bio odlučio u hrvatskom prijevodu tiskati djelo Bernarda Benussija, istarskoga talijanskog povjesničara, objavljeno u Veneciji još 1925. godine.

Ovo djelo koncipirano po uzoru na staru njemačku historiografijsku školu 19. stoljeća predstavlja prije svega minuciozno kronološko nizanje zbivanja vezanih za puljsku prošlost. To mu u neku ruku daje i mjeru posebnosti i privlačnosti: ono nastoji iznijeti činjenice, pripovijedati o događajima, katkad vrlo živo dočaravajući dramatični slijed povijesnih zbivanja u najjužnijem istarskom gradu. Stroga filološka i kritička metoda njemačke/austrijske historiografijske škole s kojom se Bernardo Benussi susreo na studiju u Grazu i kojoj je, dakako, pripadao, nazire se i u ovom njegovom zamašnom ostvarenju, osobito u opsežnoj i minucioznoj analizi puljske i općenito istarske srednjovjekovne problematike.

Unatoč činjenici da su Benussijevi radovi, pa tako i ovo njegovo djelo, prožeti nacionalnim i iredentističkim pogledima i odišu polemičnim tonovima i katkad neobjektivnošću u tumačenju prošlosti i kulture istarskih Slavena − Hrvata i Slovenaca − bilo koji ozbiljniji pregled ili sinteza istarske povijesti nezamislivi su bez uzimanja u obzir i njegova zamašnog historiografskog opusa, unutar kojeg “Pula u svjetlu municipalnih ustanova do godine 1918.” zasigurno ima vrlo istaknuto mjesto.

Priređena za hrvatsku znanstvenu i širu kulturnu javnost, ova je knjiga opremljena studioznim komentarima i bilješkama vrsnih znanstvenika i stručnjaka, poput akademika Petra Strčića, dr. Miroslava Bertoše, dr. Mate Križmana, dr. Roberta Matijašića i drugih.ISBN 953-6487-02-0

Godina izdanja: 2002.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 899 stranica
Uvez: tvrdi, šivano, ovitak mat plastificiran


Bernardo Benussi, povjesničar, rođen je u Rovinju 1846., a umro u Trstu 1928. Nakon školovanja u videmskom nadbiskupskom sjemeništu i koparskoj višoj državnoj gimnaziji nastavlja studij zemljopisa i povijesti na sveučilištu u Beču i Grazu, a zatim je kao srednjoškolski profesor, službovao u Kopru i Trstu i bio ravnateljem tršćanskoga ženskog liceja. Jedan je od osnivača Istarskoga društva za domovinsku povijest i arheologiju (Società istriana di archeologia e storia patria, 1884.) i njegov dugogodišnji predsjednik. Od 1870. Benussi se posvetio istraživanjima povijesti Istre i Trsta od rimskoga doba do svojega vremena, iako su zapravo u središtu njegova zanimanja ostale srednjovjekovne teme. Autor je većeg broja knjiga među kojima treba istaknuti: “Storia documentata di Rovigno”(1888.), “L’Istria nei suoi due milleni di storia” (1924.), “Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1918” (1923./1925.), “In difesa della memoria di Pietro Kandler” (1928.) i dr.