Lucidar


Boris Domagoj Biletić: "Pristrani čitatelj II."

Izabrane književne kritike i osvrti


Ovo Biletićevo esejističko i književno-kritičko djelo provodi nas kroz živ i dinamičan svijet književnosti
i književnog života posljednjih desetljeća 20. stoljeća i prvog desetljeća novoga milenija. S jedne strane, pratimo stasavanje tog nadarenog, nadahnutog i od samog početka nadasve osviještenog autora koji književni esej, studiju ili književnu kritiku, pa i onu dnevnoga tipa, ne shvaća i ne doživljava kao
nešto samo sebi dovoljno, izolirano pod staklenim zvonom unutarnjeg intelektualnog propitivanja, već
kao istinsku mogućnost za izricanje vrlo rezolutnog, prije svega estetskoga, ali i jasnog društvenog
stava bez ostatka. Iz retka u redak Biletić u našu svijest učitava potpuno izoštrenu sliku o važnosti kritičke ocjene, ali upravo takve koja se dri najstrožih kriterija, vodeći istovremeno računa i o profinjenoj gradaciji vrijednosti od zavičajnoga k nacionalnom, i od nacionalnoga k općecivilizacijskome. S druge, pak, strane, autor je pred nas poredao čitavu knjižnicu zanimljivih i vrlo vrijednih knjiga koje su nastajale gotovo pred našim očima, a on je bio među prvima koji je o njima izrekao relevantne književno-kritičke i estetske prosudbe. Mnoga su od tih djela danas već nezaobilazne sastavnice povijesti suvremene književnosti, a nema dvojbe da je njihovoj upravo takvoj recepciji kod čitateljstva nemalo pridonio i Biletićev brz i učinkovit kritički odaziv u književnom i drugom periodičnom tisku.

Pred nama je, dakle, djelo koje se drži književnih magistrala. „Pristrani čitatelj” nesumnjiv je prinos suvremenoj hrvatskoj književnoj kritici i esejistici, a u nekim svojim propitivanjima i pristupima, štoviše, i samoj povijesti književnosti.


ISBN 978-953-6487-42-0 (cjelina)

ISBN 978-953-6487-47-9

Godina izdanja: 2007.
Format: 11,5 x19 cm
Opseg: 408 stranica
Uvez: talijanski u boji, šivano, sjajno plastificiranoBoris Domagoj Biletić (Pula, 1957.), pjesnik, esejist, književni kritičar, prevoditelj, antologičar i urednik niza zapaženih knjiga. Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i doktorirao.

Pokretač je i glavni urednik pulskoga časopisa za književnost, kulturološke i društvene teme „Nova Istra”. Član DHK-a i PEN-a. Jedan je od utemeljitelja Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i njegov prvi i aktualni predsjednik. Pokretač je međunarodnih Pulskih dana eseja, među začetnicima je rovinjskih Šoljanovih dana i mnogih drugih inicijativa. Zastupljen u antologijama, preveden na petnaestak jezika te nagrađivan u zemlji i inozemstvu.

Autor je većeg broja pjesničkih zbirki, esejističkih i publicističkih djela. Živi i stvara u Puli.