Povijest Istre


Robert Matijašić: "Gospodarstvo antičke Istre"

“Storia economica dell'Istria antica” / “The Economic Histoiry of Istria in Antiqyity” / “Die Wirtschaftsgeschichte Istriens in der Antike”


“Gospodarstvo antičke Istre”, djelo je utemeljeno na višegodišnjim autorovim istraživanjima provedenim na arheološkim lokalitetima diljem Istre, uz konzultaciju najrelevantnijih znanstvenih izvora te domaće i strane literature i zasigurno dosad najiscrpniji pregled povijesti gospodarstva antičke Istre koji na osobit način upotpunjuje fascinantnu fresku osebujne istarske povijesti.

Osim općeg uvoda o Istri u antici (povijest, romanizacija, stanovništvo) i o gospodarskoj povijesti općenito, te o dosadašnjim istraživanjima u Istri, knjiga donosi čitav niz tema koje su izravno povezane s izvangradskim životom i radom, s proizvodnjom (hrane, tj. ulja, vina i žitarica, ali i drugih proizvoda) i zanatskih izrađevina koje su se uglavnom rabile u svakodnevnom životu. Autor donosi popis ostataka ruralne arhitekture (villae rusticae) stambene i proizvodne namjene, popis arheoloških ostataka na kojima su prepoznatljivi proizvodni elementi (tijeskovi i mlinovi za ulje i vino, skladišta za prehrambene proizvode, postrojenja za obradu tkanina, keramičke peći, ribnjaci i dr.) te druge ostatke takvog karaktera (mjesta vađenja kamena, vodospreme, lučke instalacije). Najznačajniji proizvod bilo je maslinovo ulje koje se izvozilo u sve okolne krajeve pa i na neka udaljenija tržišta, ali jednako značajni proizvodi bili su vino i razne ratarske kulture. Stočarstvo je bilo snažnije razvijeno u središnjem dijelu Istre, a proizvodnja ulja na zapadnoj obali. Zanatski proizvodi obuhvaćaju izradu keramičkih predmeta, uljanica, amfora i dolia, tegula i druge građevinske keramike, ali i stakla te raznog poljoprivrednog i drugog oruđa.

Knjiga je obogaćena s preko dvije stotine kolor i crno-bijelih fotografija raznih lokaliteta i predmeta antičke provenijencije nađenih na prostoru Istre.


ISBN 953-6487-03-9

Godina izdanja: 1998.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 636 stranica
Uvez: tvrdi, platno, ovitak mat plastificiran


Robert Matijašić (Pula,1957.). Diplomirao je arheologiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine. Iste se godine zaposlio kao kustos Odjela za antičku arheologiju u Arheološkom muzeju Istre u Puli, u kojem je od listopada 1991. do prosinca 1994. obnašao dužnost ravnatelja. Bio je rektor Sveučilišta “Juraj Dobrila” u Puli. Sudjelovao je na terenskim istraživanjima arheološkog karaktera u cijeloj Hrvatskoj, napose u Istri, a samostalno je vodio istraživanja nekropole i javne antičke arhitekture u Puli. Objavio je više opsežnijih znanstvenih publikacije, velik broj znanstvenih i stručnih priloga u časopisima Hrvatske i svijeta. U više je navrata bio na kraćim studijskim boravcima na sveučilištu u Padovi i u Francuskoj školi u Rimu (Ècole Française de Rome). Godine 1985. obranio je magisterij na temu: “Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća”, a 1994. doktorirao je disertacijom “Gospodarska povijest antičke Istre”.