Povijest IstreISBN 953-6487-01-2

Godina izdanja: 1997.
Format: 15,5 x 24 cm
Opseg: 426 stranica
Uvez: tvrdi, šivano, ovitak mat plastificiranKlara Buršić-Matijašić: "Gradine Istre / Povijest prije povijesti"

Objelodanjena 1979. kao prva knjiga edicije “Istra kroz stoljeća”, Križmanova je antologijska hrestomatija s filološkim i povijesnim komentarima odmah izazvala znatnu pozornost ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu. Sveučilišni profesor, poznati filolog i arhivist, vrsni poznavatelj antike i odličan prevoditelj, Križman je u knjizi prikupio ulomke iz grčkih i rimskih pisaca koji se odnose na Istru u razdoblju od približno VI. stoljeća prije Krista do VI. stoljeća poslije Krista. Doktor Križman uronio je u taj antički svijet s iznimnom sposobnošću polihistora, dobro pripremljenog za jezične, prevoditeljske, povijesne, književne, zemljopisne, urbanističke, gospodarske i druge analize. Pred čitateljima oživljava punina jednoga davno nestalog i sada probuđenog vremena, različitog od onog u kojem danas živimo, no koje je kao legenda, tradicija ili čak kao znanstvena spoznaja još nazočno u našoj svijesti.

Pseudo-Skilak, Kalimah, Likofron, Strabon, Pauzanija, Ptolomej... od grčkih i Tito Livije, Plinije Stariji, Marcijal, Kornelije Tacit, Kasiodor... od latinskih pisaca, ostavili su svoja svjedočanstva o antičkoj Istri i njezinim predhrvatskim korijenima.

Ulomci tekstova navedeni su u izvornom starogrčkom ili latinskom i, paralaleno, na hrvatskom jeziku. Sažeta uvodna bilješka o svakom piscu i iscrpan tumač vlastitih imena i stvari služe da svaki odlomak smjeste u prirodni okvir povijesne stvarnosti u kojoj je nastao ili u okvir književnosti kojoj pripada.

Križmanovi prijevodi grčkih i latinskih tekstova, uz besprijekornu točnost, bogatim i zanimljivim bilješkama svestrano i jasno tumače izvorne tekstove. Time prijevod dobiva dodatnu i veliku vrijednost. Taj težak i odgovoran posao znanstveno, stručno i jasno mogao je uraditi samo takav vrhunski klasični filolog širokog znanja i u lingvistici, književnosti i drugim disciplinama, poput Mate Križmana.Mate Križman (1934.-2019.), bio je profesor grčkoga i latinskoga jezika, rodio se u Šivatima na jugu Žminjštine u Istri. Nakon talijanske osnovne škole i ratnoga djetinjstva 1940.-1945., školovanje nastavlja u Kanfanaru i Pazinu gdje 1953. i maturira, istodobno na klasičnoj i na realnoj gimnaziji. Iste godine upisuje i klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je početkom ljeta 1958. i odmah potom odslušao i položio tečaj iz etruskologije i italskih jezičnih starina na Sveučilištu za strance u Perugi. Duži se niz godina bavio srednjovjekovnom i novovjekovnom latinštinom i priređivao kritička izdanja arhivske građe. Doktrirao je 1984., obranivši disertaciju o imenskom blagu predrimske Istre uščuvanome na istarskim natpisima iz rimskoga doba. Od godine 1992. bio je predstojnik je Katedre za grčki jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.